Politika kvaliteta


Izjava o politici kvaliteta, bezbednosti proizvoda, zaštiti životne sredine i društveno odgovornom poslovanju


Osnovna delatnost Fabrike šećera TE-TO Senta je proizvodnja šećera i proizvoda od šećera iz šećerne repe.

Fabrika šećera TE-TO Senta sebe vidi na mestu vodećih ekonomskih pokretača u regionu, koja izgrađuje imidž moderne i inovativne kompanije koja proizvodi šećer visokog kvaliteta i prepoznatljive robne marke sa značajnim udelom u tržištu, čije ime uliva poverenje u kvalitet i bezbednost, a čije poslovanje se razvija po dinamici održivog razvoja pokazujući visok nivo društvene i ekološke odgovornosti, uz pridržavanje savremenih standarda kvaliteta.

Misija naše kompanije je proizvodnja šećera i ostalih proizvoda šećerne industrije vrhunskog kvaliteta, prepoznatljivog i visoko pozicioniranog brenda, uz pružanje najboljih usluga našim kupcima i potrošačima. U tom cilju orijentisani smo ka stalnom unapređenju kvaliteta svojih proizvoda i svoga rada, ispunjavajući najviše zahteve bezbednosti proizvoda koje plasiramo na tržište.

Kvalitet je naša usluga kupcima i potrošačima, a najbolje priznanje je njihovo poverenje kao preporuka i dokaz našeg zalaganja i predanosti radu. Posvećeni smo praćenju potreba i zahteva kupaca, aktivni i raspoloživi u svojoj komunikaciji sa zainteresovanim stranama i ispunjenju njihovih očekivanja.

Složenost tehnološkog procesa zahteva visoku stručnost i izuzetno poznavanje procesa, te su svi zaposleni usredsređeni na praćenje performansi procesa i njihovo stalno poboljšavanje kako bi se uspešno ostvarili visoki zahtevi standarda kvaliteta, bezbednosti proizvoda i zaštite životne sredine. Naš stalni trend je da planirano unapređujemo stručnost i kompetentnost zaposlenih koji su glavni resurs za kontinuitet i razvoj poslovanja.

Opredeljeni smo da svoje poslovanje uskladimo sa najvišim etičkim standardima, što nas svrstava u red društveno odgovornih kompanija. Svoj uspeh gradimo na osnovnim načelima društvene odgovornosti i etike, poštujući prava zaposlenih, sigurne zarade i najbolje moguće uslove za rad i očuvanje životne sredine. Postojeće tehnologije optimizujemo sa ciljem minimalnog uticaja na životnu sredinu, prateći učinke svih aspekata životne sredine i podižući svest zaposlenih o njenom očuvanju. Poslujemo u okvirima važećih zakonskih propisa od značaja za naše poslovanje, kvalitet i bezbednost proizvoda, zaštitu životne sredine i bezbedan rad naših zaposlenih.

Najviše rukovodstvo podstiče sve zaposlene da učestvuju u poboljšavanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda, zaštiti životne sredine i kreiranju zdravog, sigurnog i inovativnog radnog okruženja u kojem se poštuju kompanijske vrednosti definisane u Kodeksu etičkog i poslovnog ponašanja, obezbeđujući time primeren poslovni ugled. To ostvarujemo planiranim, kontinuiranim i sistematskim definisanjem merljivih ciljeva i programa na nivou organizacije, čija se realizacija kontinuirano prati i analizira, kao i godišnjim preispitivanjem adekvatnosti politike i primene integrisanog sistema koji mora da funkcioniše tako da doprinosi napretku kompanije i standarda svih zaposlenih.

Praćenjem i analizom aktivnosti dostignuća u industriji šećera stičemo nove ideje za dodatna unapređenja integrisanog sistema i plasmana proizvoda.

Izjava o Politici kvaliteta, bezbednosti proizvoda, zaštiti životne sredine i društveno odgovornog poslovanja je dostupna svim zaposlenima, poslovnim partnerima i zainteresovanim stranama i mora se dosledno sprovoditi.


U Senti, 05.06.2013. godine Generalni direktor
Teodora Deak


Politiku kvaliteta kompanije možete preuzeti na sledećem linku:
Dokument