Informacija o auditu


 2013-11-01
U petak 25.10.2013. godine naša kompanija je uspešno prošla resertifikacioni audit ISO sistema 9001:2008 i nadzornih audita uspostavljenih sistema ISO 22000:2005, HACCP i ISO 14001:2004 od strane sertifikacione kuće SGS.
 

Uspeh i odobravanje sertifikata potvrđuje da poslujemo i proizvodimo u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, bezbednosti hrane i upravljanja životnom sredinom, kao i da smo kompanija koja teži da svoje poslovanje uskladi sa najvišim standardima društvene odgovornosti.

 

Napravili smo još jedan značajan korak u podizanju svesti o značaju kvaliteta, proizvodnje bezbednog proizvoda i odgovornog ponašanja prema životnoj sredini i time opravdali stečeni ugled naše fabrike i prethodno dobijene sertifikate.

 

Postojeći uspeh nas obavezuje da i dalje nastavimo primenu i kontinuirano poboljšanje postojećih sistema kvaliteta u našoj kompaniji i posvećenost  menadžmenta i svih zaposlenih, jer kvalitetu doprinosi rad svakog pojedinca.